اس ام اس سخنان دکتر علی شریعتی

پست شماره 321
23:18 , شنبه 31 خرداد 1393


اس ام اس سخنان دکتر علی شریعتی

هر چه هست برای مصلحتی است…و هر که هست به خاطر منفعتی است.
و هیچ چیزبه<<خودش>>نمی ارزد
دکتر شریعتی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
سخنان دکتر علی شریعتی

اگر روزی تهدیدت کردن بدان در برابرت ناتوانند..
اگر روزی خیانت دیدی بدان قیمتت بالاست..
اگر روزی ترکت کردن بدان لیاقت با تو بودن را نداشته اند..
دکتر شریعتی

بقیه در ادامه مطلب

توجه : تمام حقوق مطالب محفوظ می باشد.