معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: برای شفایفت در هزینه های انتخاباتی لایحه ای در وزارت کشور تهیه و به دولت ارسال شده که اگر مصوب شود تاثیر بسیاری در شفافیت این هزینه ها خواهد داشت.

توجه : تمام حقوق مطالب محفوظ می باشد.